WELKOM BIJ GELUIDEN uit OOST

Amsterdam-Oost is een levendig en populair stadsdeel. Het heeft een mooie mix van culturen en activiteiten. Om die veelzijdigheid uit te dragen heeft een aantal actieve bewoners, het initiatief opgevat om verhalen uit de wijk op te halen en korte podcasts maken. Alle makers doen dit als vrijwilligers. Heb je zin en tijd om mee te doen, stuur ons dan een mail. hello@geluidenuitoost.nl