Wonen in groepsverband op IJburg

"Een rijk leven" zo noemt Julia Roeselers het wonen in haar woongroep. Tien jaar geleden maakte ze nog deel uit van een groepje krakers.        Van woningcorporatie Rochdale kregen zij min of meer een reeks appartementen met groepsruimtes in de schoot geworpen waar zij dankbaar gebruik van maakten. Zo vormde een zestal betrokken Amsterdammers een woongroep, een plek waar ze hun idealen konden verwezenlijken: er niet alleen voor elkaar zijn, maar ook voor de buurt. ‘Ruimte voor duurzaamheid en solidariteit’ is het motto waarmee zij zichzelf op hun website degroenegemeenschap.org afficheren.

Anita Boelsums sprak met Julia over het ontstaan van en het reilen en zeilen in De Groene Gemeenschap. Haar 1-jarige dochtertje Coco was erbij. 

Ruimte voor

duurzaamheid

en solidariteit

Julia met Coco in gesprek met Anita Boelsums

De appartementen

Wil je mee-eten?

De groepsruimte 

De weggeefwinkel - zoek maar uit....

Welkom en ga zitten....

Foto’s van Jan Geurtsen en Anita Boelsums

De moestuin waar 35 buurtbewoners hun aandeel aan leveren, elkaar ontmoeten en van eten.

Wil je meer weten over deze woongroep, ga dan naar www.degroenegemeenschap.org