Onderwijs in staking

In november 2019 kwamen veel leraren op de been voor eerlijker arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Al jaren wordt er kosten bespaard waardoor de instoom van nieuwe onderwijzers stagneert.  Ook is de werkdruk door de invoering van Passend Onderwijs vergroot. Geluiden uit Oost vroeg Andrea Joosen, intern begeleider op een basisschool naar haar ervaringen in het basisonderwijs.